Siirry sisältöön
Etusivu

Tampereen seudun Näkövammaisten tukisäätiö sr

Tampereen seudun Näkövammaisten tukisäätiö on toiminut näkövammaisten ja sokeiden hyväksi vuodesta 1978 alkaen. Säätiön tarkoituksena on kaikin tavoin tukea ja edistää Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n (aikaisemmin Tampereen Sokeain Yhdistys r.y:n) jäsenistöön kuuluvien näkövammaisten ja sokeiden aineellista ja henkistä hyvinvointia sekä tukea näkövammaistyöhön yleisesti liittyvää tieteellistä tutkimustyötä ja opetustoimintaa.

Opaskoira

Säätiön toimintapiiriin kuuluu myös Kaisu ja Kalevi Junnolan muistorahasto, joka on perustettu silmälääkäri Kalevi Junnolan ja hänen puolisonsa testamenttilahjoitukseen perustuen.

Säädekirjaan ja sääntöihin nojautuen säätiö toteuttaa tarkoitustaan:

  •  tukemalla kaikkea näkövammaisten säännölliseen työ- ja yhteiskuntaelämän sopeuttavaa toimintaa sekä tukemalla toimia, jotka mahdollistavat näkövammaisten ohjattua opiskelua ja vapaa-ajanviettoa,
  •  tukemalla näkövamman tai sokeuden johdosta taloudellisiin ja muihin vaikeuksiin joutuneita näkövammaisia ja näiden perheitä,
  • myöntämällä tutkimus- ja muita apurahoja sekä antamalla muuta taloudellista tukea näkövammojen tieteelliseen ja hoidolliseen sekä niiden torjunta- ja vähentämistyössä tarpeelliseksi katsottavaan hallinnolliseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen tutkimustoimintaan ja siihen liittyvään julkaisutoimintaan.

Kaisu ja Kalevi Junnolan muistorahaston sääntöihin nojautuen toiminnan tarkoitusta voidaan toteuttaa myös yleisesti toimimalla näkövammaisten ja erityisesti sokeiden elämän olosuhteiden edistämiseksi. Kaisu ja Kalevi Junnolan rahaston tuotolla voidaan tukea näkövammaisten ja erityisesti sokeiden kuntoutusta, virkistäytymistä, auttaa taloudellisessa ahdingossa sekä tukea ja edistää sellaista tutkimustoimintaa, joka välittömästi parantaa näkövammaisten elämän tilannetta.